UTBILDNING & TRÄNING

Konflikthantering
Lågaffektivt bemötande
Stresshantering