LEDARSKAP

GRUNDLÄGGANDE LEDARPRINCIPER

GRUPPDYNAMISKT LEDARSKAP

INDIVIDUELLA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

LEDA I MOTGÅNG & FRAMGÅNG

INSPIRATÖR & MOTIVATOR