WORKSHOPS & SEMINARIUM

Vi arbetar med intern kommunikation i personal- och ledarskapsfrågor. Våra föreläsningar handlar ofta om att uppnå en önskad målsättning, i frågor från motivation, till hållbara kommunikationslösningar och konflikhantering.

Vi arbetar förebyggande och förberedande inför kommande projekt och utmaningar och motiverande under arbetsprocesser. De mer lättsamma föredragen lämpar sig även för kick-off och företagsevent.