CULTURAL INFORMATION

Cultural Information AB startade som en språk- och kommunikationsbyrå för att expandera inom ledarskap och utvecklingsträning. Med över 30 års praktisk erfarenhet inom ledarskap, personal- och affärsutveckling håller CI nu utbildning, träning och seminarium för att assistera ledare, personal och företag i deras framgångar.

KOMMUNIKATIONS SPECIALISTER

Vare sig det gäller en ledare, en medarbetare eller utveckling på det personligen finns vi här för att stå till tjänst! Vi arbetar bland annat med målsättningar, gruppdynamik, konflikthantering och mer därtill.

Vi utbildar i kommunikationsstrategi…

EN PROFESSIONELL SAMARBETSPARTNER

Vi vet vet att våra kunder behöver en professionell samarbetspartner och vi har anpassat oss till det. Vi anser att ett väl genomfört projekt grundar sig i ordentlig informationsinsamling och i ett välfungerande samarbete mellan leverantör och kund.

Alla uppdrag är unika och ska behandlas därefter. Det innebär att det finns många olika arbetssätt som passar olika typer av uppdrag. Förståelse och anpassningsförmåga är nyckelord i våra projekt..