Förfrågan

OFFERT OCH BESTÄLLNING:

För beställning eller offertförfrågan:

Mejla till: INFO@CULTURALINFORMATION.SE eller ring projektledare: 031-533 300

Offert: Mejla gärna källtexter så skickar vi en offert i retur.
Personlig kontakt: Kontakta oss via mejl så återkommer vi snabbt för ett samtal.

Vi återkommer snabbt i respons till alla förfrågningar.


INFORMATION ATT EVENTUELLT SKICKA MED VID BESTÄLLNING:

 • Språkkombinationer ( t.ex. från engelska till norska el. svenska till spanska)?
 • Var, i vilket land, ska materialet användas?
 • Vem är mottagare och användare av materialet?
 • Textens slutliga utformning och layout, finns begränsningar?
 • Leverera all källtext vid ett tillfälle = snabbare leveranser, lägre kostnad!
 • Finns terminologilistor eller tidigare genomförda översättningar?
 • Kontaktperson och kontaktuppgifter hos er. Eventuella beställningsnummer?
 • Uppdragsgivarens namn och adress, faktureringsadress ?
 • Leveranstider – önskemål om leverans?

MER INFO OM BESTÄLLNING / ARBETSSÄTT:

FÖRFRÅGAN
Kontakt tas med Cultural Information via telefonsamtal eller mejlförfrågan. Vid brådskande uppdrag via telefon för personlig kontakt och snabbare hantering. CI:s projektledare tar kontakt med er kontaktperson för att diskutera uppdragsförfrågan och önskemål. Läs under rubriken “Att tänka på vid beställning” som ger en inblick i vilken information vi initialt är ute efter.

OFFERT
Ibland vill man ha en offert innan uppdraget påbörjas.
Offerten eller prisuppskattningen som presenteras ger en prisindikation. Redan i detta skedet presenterar vi ett förslag på arbetsätt. Eventuella ändringar, önskemål och frågor kring arbetssätt och offert diskuteras. Vid större uppdrag sker ofta informations-insamling och projektdiskussioner i form av ett förberedande projektmöte.

Vi vet att våra kunder behöver snabb och professionell service – vi är snabba med respons efter det att du kontaktat oss.

INFORMATIONSINSAMLING
För att kunna genomföra ett arbete efter bästa förmåga måste vi veta vad som ska göras.

Svar på frågorna vad, varför och för vem – leder till svaret på hur – och vårt förslag på bästa tänkbara arbetsprocess.

Vi vill veta vem som skriver:

 • finns det en filosofi
 • finns det företagspolicies att följa.
 • finns det en “tone of voice” etablerad eller
  andra riktlinjer kring kommunikation
 • finns andra önskemål

Vi vill veta syfte:

 • skriver vi informativt syfte
 • ska texten locka till köp
 • handlar det om strikta anvisningar

Vem ska läsa texten:

 • hur ser målgruppen ut
 • fackområdesinriktad
 • målgrupp t.ex. ålder, kön
 • var finns de, i vilket land, i vilken region

PROJEKTET PÅBÖRJAS
Uppdraget inleds när samtligt källmaterial har skickats till CI.

Vår projektledare väljer ut de personer som kommer vara delaktiga i projektet, etablerar en projektfil och levererar källmaterial med tillhörande informationsmassa till våra språkkonsulter. Konsulterna sätter sig in i projektet och tar del av eventuella ytterligare informationskällor som t.ex. broschyrer, internet och tidigare översatt material och eventuella terminologilistor.

Eventuella frågor som uppstår kommer upp för diskussion med utsedd kontaktperson hos CI:s kund. När eventuella frågor är besvarade löper projektet enligt avtal. Under projektet bearbetas frågor kontinuerligt mellan inblandade personer.

STÄNDIGA ÅTERKOPPLINGAR
I det löpande projektarbetet ingår ständiga återkopplingar. Projektledaren håller nära kontakt med de aktuella språkkonsulterna i eventuella frågeställningar kring projektet. Vid fackspecifika frågor och terminologifrågor diskuteras eventuella oklarheter med utsedd kontaktperson hos kund.

Arbetet med återkopplingar resulterar i en lärande process som leder till att språkonsulten blir alltmer van vid kundens språk- och terminologibruk. Återkopplingarna kan också ge möjlighet till kortare leveranstider.

KONTROLLREMISS
I de fall kunden redan har etablerad verksamhet i ett annat land kan localcheck eller en remissvända vara aktuellt. Då skickas texten efter den bearbetats av CI till respektive instans/land för en terminologikontroll. Localcheck används för att få en företagsspecifik prägel på texten.

I de flesta fall handhar kunden en eventuell remissvända. Cultural Information AB åtar sig att ha hand om remissvändor i de fall det finns upparbetade rutiner för detta.

LEVERANS

 • En deadline är en deadline – vi och våra språkkonsulter vet hur viktigt det är att kunna lita på sina samarbetspartners och leverantörer.
 • Leverans sker alltid enligt offert eller enligt överenskommelser.
 • Efter leverans av uppdrag kontaktas kunden av den aktuella projektledaren för att få bekräftat att uppdraget kommit fram och en kort uppföljning.

PROJEKTUPPFÖLJNING
I brådskande projekt levereras materialet via e-post och en omedelbar uppföljning sker telefonledes. Då bekräftas att leveransen kommit fram och vi får en bild av hur våra kunder uppfattat samarbetet och våra språktjänster. Om så önskas, och vid större projekt, kan leveransen ske personligt med en projektgenomgång.

Eventuella terminologiändringar ingår enligt offert alltid i våra språktjänster.

Vi vill veta vad ni tycker om det genomförda arbetet för att kunna göra våra tjänster ännu bättre.