Ci-text

CULTURAL INFORMATION

Cultural Information AB är en språk- och kommunikationsbyrå. Vi är inriktade mot översättnings- och språktjänster. Vårt syfte är att främja affärsutbyten, samarbeten och kommunikationsvägar mellan och i företag och organisationer, internationellt och nationellt.

I företaget har vi mångårig erfarenhet att förse företag, organisationer och myndigheter med professionella tjänster inom språk, ledarskap och kommunikationslösningar.

SPECIALISTER INOM KOMMUNIKATION

Vi är specialiserade på kultur- och marknadsanpassing av text och kommunikation. Vi arbetar med professionella språktjänster som t.ex. traditionell översättning, språkgranskning och medietextning m.fl.

Förutom våra översättnings- och språktjänster arbetar vi även med kommunikationsstrategier samt utbildning och seminarier. Detta bildar grunden till affärsmöjligheter för våra kunder genom: professionell kommunikation, med rätt strategi och affärskoncept, förmedlat till hela verksamheten.

EN PROFESSIONELL SAMARBETSPARTNER

Vi vet vet att våra kunder behöver en professionell samarbetspartner och vi har anpassat oss till det. Vi anser att ett väl genomfört projekt grundar sig i ordentlig informationsinsamling, i ett bra källmaterial och i ett välfungerande samarbete mellan leverantör och kund.

Alla uppdrag är unika och ska behandlas därefter. Det innebär att det finns många olika arbetssätt som passar olika typer av uppdrag. Gemensamt för samtliga uppdrag är att de ska hanteras av erfarna projektledare, av specialiserade språkkonsulter och de ska utföras enligt de projektdiskussioner som förekommit mellan leverantör och kund.