Översättning & Tjänster

Vi är specialiserade på kommunikation; externt i utåtgående budskap i skriftlig form t.ex. översättning av affärsdokumentation, tekniska skrifter, webbsidetexter. Internt i samband med internkommunikation t.ex. personal- och ledarskapsutbildningar.

Vårt företag & Våra partners

Vi arbetar endast med specialister inom våra verksamhetsområden. Kulturell kompetens, fack- och språkkunskap, tekniska lösningar samt ett stort närverk av medarbetare med know-how och specialkompetens gör att vi klarar de flesta uppdragsförfrågningar vi får in.

Leverans, Säkerhet & Snabbhet

Vi vet att det är bråttom och att våra kunder ställer höga krav på oss och våra medarbetare – vi har byggt våra nätverk kring det. Vi har högkvalitativa tjänster med professionella och fackkunniga medarbetare och underleverantörer.