Översättning

TRADITIONELL ÖVERSÄTTNING

Alla Språk, Alla Fackområden

Med översättning avses ofta en fackspecifik översättning.
Exempel på material som översätts är affärsbrev, bruksanvisningar, teknik- och marknadsmaterial, reklamtexter, avtal, innehållsförteckningar. Källspråket är det språk vi översätter från, målspråk det vi översätter till. Cultural Information arbetar med en mycket stor mängd olika språk och inom flera fackområden. Våra språkkonsulter är professionella, erfarna, fackinriktade modersmålsöversättare.

BESTYRKT ÖVERSÄTTNING / AUKTORISERAD ÖVERSÄTTNING
En bestyrkt översättning är en juridisk handling, exempelvis ett kontrakt, ett domslut, en ekonomisk redovisning eller någonform av identitetshandling. Översättningen utförs av noggrannt testade och godkända översättare så kallade Auktoriserade Translatorer.

DOKUMENTHANTERING – Bestyrkningar och legaliseringar
Vid specialfall kan det även vara aktuellt med legalisering av de översatta dokumenten via Notarius Publikus, Ambassad, UD och eventuella andra instanser. Cultural Information står även till tjänst i dessa frågorna.

Mejla oss för en kostnadsfri, icke-förpliktigande offert: info@culturalinformation.se