Kultur- och marknadsanpassning

KULTUR- & MARKNADSANPASSNING AV TEXT OCH KOMMUNIKATION

För att få maximal genomslagskraft i all kommunikation är anpassning till kultur och målgrupp av största vikt. I våra Kulturanpassningstjänster tar vi hänsyn till sändare, mottagare och syfte med budskap innan vi påbörjar genomförande. Anpassningsarbetet sker enligt Cultural Informations speciella metodplan.

En av nycklarna till Kulturanpassning är insamling av nödvändig företags- och målgruppsinformation. Graden av anpassning fastställs innan uppdragets påbörjan mellan CI och kund. I tjänsten kan inkluderas marknadsanalys och undersökningar där kriterier listas för att nå fram med ett så framgångsrikt budskap som möjligt.

En viss kulturell anpassning finns naturligen i samtliga av Cultural Informations tjänster. I de fall kunder vill ha en komplett anpassning av texter och budskap erbjuder vi tjänsten Kulturanpassning.

Mejla oss för en kostnadsfri, icke-förpliktigande offert:  info@culturalinformation.se