Föredrag & Utbildning

FÖREDRAG OCH FÖRELÄSNINGAR

Vi arbetar med intern kommunikation i personal- och ledarskapsfrågor. Våra föreläsningar handlar ofta om att uppnå en önskad målsättning, i frågor från motivation, till hållbara kommunikationslösningar och konflikhantering.

Vi arbetar förebyggande och förberedande inför kommande projekt och utmaningar och motiverande under arbetsprocesser. De mer lättsamma föredragen lämpar sig även för kick-off och företagsevent.

 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Genom ett brett nätverk av internationella konsulter kan vi stå till tjänst med information och rådgivning om inträde eller utveckling på en internationell arena. Vi arbetar även på nationell nivå i utvecklingsfrågor.

Den största pusselbiten finns redan hos våra kunder, kännedom om det egna företaget, dess produkter/tjänster finns och branschkunskap. Vi lyfter fram den informationen i de fall det behövs och kompletterar med pusselbitar och information som saknas för en framgångsrik satsning på en specifik målmarknad.

  • Marknadsplanering
  • Strategiutveckling
  • Information
  • Analys
  • Undersökning
  • Kvalitet

Mejla oss för en kostnadsfri, icke-förpliktigande offert:  info@culturalinformation.se